O projekcieCelem cyklu webinarów tzw. Czwartków Chirurgicznych jest cykliczne dostarczanie lekarzom specjalistom wiedzy na temat zarówno sprawdzonych metod leczenia jak i zaprezentowanie nowych metod leczenia w chirurgii. Systematyczne uaktualnianie wiedzy ma bezpośredni wpływ na zapewnianie poprawy skuteczności leczenia oraz na jakość opieki nad pacjentem. Cykl webinarów stanowi zatem dobre narzędzie, które wspomoże regularne dostarczanie najświeższej i rzetelnej wiedzy prezentowanej przez autorytety medyczne ale także może posłużyć jako platforma do wymiany praktycznych doświadczeń pomiędzy ekspertem a lekarzem praktykiem.

Partner

Sanofi-Aventis jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych na światowym rynku, która skupia się przekształcaniu innowacji naukowych w rozwiązania, które przysłużą się pacjentom. Sanofi-Aventis nieustannie pracuje nad rozszerzaniem swojej oferty, aby móc stale zapewniać lekarzom i pacjentom najnowocześniejsze leki dostosowane do zmieniających się potrzeb społecznych i ekonomicznych na świecie.